SPLENDOR PODLASIA
Wystawa złotnictwa i tkanin kościelnych
przygotowana przez Muzeum Diecezjalne w Siedlcach

SPLENDOR of PODLASIE
Exhibition of goldsmith and textile liturgical artefacts
prepared by the Diocesan Museum in Siedlce

ВЕЛИКОЛЕПИЕ ПОДЛЯСЬЯ
Выставкa костельных изделий из золота и тканей
подготовлено Диацезиальным музеем в Седльцах

o-wystawie-150x-170
WYSTAWA-TKANIN-MDS_00009_fot_PJamski_2020_07_15-8s
zlotnictwo150 x170