Search
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content

Ornaty, dalmatyki, kapy, stuły, mitry, manipularze, rękawiczki, trzewiki, palki czy vela należące do Muzeum Diecezjalnego i parafii z terenu Diecezji Siedleckiej tworzą znaczący zbiór szat liturgicznych na Podlasiu. Zasób muzealny został w ostatnim roku poddany reinwentaryzacji ujawniając bogactwo różnorodności tkanin, splotów i rodzajów haftów, koronek. Kwerenda pozamuzealna miała miejsce w zaledwie kilkunastu z 247 parafii zlokalizowanych na terenie diecezji. Badanie przeprowadzono w zakrystiach: siedleckiej Katedry oraz parafii w Białej Podlaskiej, Horbowie, Huszczy, Janowie Podlaskim, Komarówce Podlaskiej, Łukowie, Mordach, Ulanie, Wohyniu, Woskrzenicach i Zbuczynie. Wizyty wskazały na wielką potrzebę pełnej inwentaryzacji obiektów wycofanych z liturgii, które niestety niejednokrotnie ulegają zapomnieniu i powolnemu niszczeniu.
Eksponaty zgromadzone na Wystawie zostały wykonane pomiędzy końcem XV a początkiem XX wieku i pozwalają na zapoznanie się z dokonaniami warsztatów tkackich z Europy oraz Bliskiego Wschodu. Od początku istnienia diecezji położenie na szlakach handlowych przyczyniało się do szybkiego docierania nowinek technologicznych i artystycznych. Ponadto bogate rody szlacheckie nie skąpiły funduszy na wyposażenie parafialnych i zakonnych świątyń. Te dwa czynniki oraz wielka potrzeba splendoru w liturgii spowodowały, że do dzisiaj zachowała się znaczna ilość tego rodzaju zabytków.

Tkaniny zaprezentowane na Wystawie Splendor Podlasia zostały ukazane chronologicznie. Najstarszym jest ornat powstały około 1480 roku, który pochodzi z kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Sadownem (ob. diecezja drohiczyńska). Najbardziej barwnymi są wyroby z wytwórni Anny z Sanguszków Radziwiłłowej z Białej. Najpiękniejsze kompozycje kwiatowo-ornamentalne pochodzą z wytwórni liońskich. Na szczególną uwagę zasługują szaty liturgiczne, przy których szyciu wykorzystano szlacheckie pasy kontuszowe. Jesteśmy przekonani, że fascynujący świat dawnych tkanin każdego obdarzy szczególnymi doznaniami.
Wpisanie w wyszukiwarkę nazwy rodzaju obiektu, miejscowości czy element techniki na stronie Wystawy daje możliwość dotarcia do informacji o wybranym przedmiocie lub jego aspekcie. Fotografie z możliwością powiększenia umożliwiają przypatrzenie się detalom, zaś opis zabytku wskazuje zarówno na elementy techniczne powstania obiektu jak i na jego historię.

W trudnym dla muzealnictwa roku 2020 zachęcamy do zapoznania się z tą, pełną splendoru, częścią kulturowego i religijnego dziedzictwa Podlasia za pomocą komputerowych ekranów, a w niedalekiej przyszłości, mamy nadzieję na realne spotkanie w salach naszej Placówki