Search
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content

WYSTAWA SPLENDOR PODLASIA – to kolejna ekspozycja zorganizowana przez Muzeum Diecezjalne, której wernisaż odbędzie się w początkach listopada nie, jak zwykle, w naszej placówce przy ul. Biskupa Ignacego Świrskiego 56, ale tym razem w sieci, poprzez internetową stronę naszej Placówki. Projekt jest wynikiem podjętych prac reinwentaryzacyjnych w magazynach oraz objazdu terenowego do wybranych świątyń diecezji siedleckiej. Koszty zostały w znacznej części pokryte poprzez program dotacyjny Narodowego Centrum Kultury – Kultura w Sieci. Organizując wystawy poświęcone złotnictwu i tkaninom kościelnym, chcemy udostępnić odbiorcom znaczący fragment podlaskiej kultury i dziedzictwa. Podjęte przedsięwzięcie pozwoli Państwu zapoznać się z unikatowymi przedmiotami stanowiącymi kolekcję muzealną oraz wyposażeniem parafii z diecezji siedleckiej, które zostaną ukazane w kontekście wielowiekowej tradycji polskiego rzemiosła artystycznego i jego związków z Europą. Wystawa jest adresowana zarówno do tych z Państwa, którzy są profesjonalnymi znawcami tematu, jak też do wszystkich miłośników rzemiosła i współczesnych trendów designerskich. Wystawę można obejrzeć na domowych komputerach oraz urządzeniach mobilnych, a teksty informacyjne z materiałami archiwalnymi i ikonograficznymi zachęcą do szukania nowych trendów w starej sztuce Podlasia. Krótki film z realizacji Projektu

SPLENDOR – Wyraz ten do polszczyzny trafił z języka łacińskiego dla oznaczenia jasności i ozdoby, przepychu i świetności, wspaniałości i chwały. W XVIII-wiecznym słowniku języka polskiego, wydanym przez znanego slawistę Samuela Bogumiła Lindego, określenie to podobnie zawierało w sobie blask, pompę, wspaniałość, a w późniejszych słownikach określało zewnętrzne oznaki świetności lub bogactwa oraz zaszczyt. Od starożytnych Rzymian poprzez kulturę Kościoła rzymsko-katolickiego splendor wniknął do większości języków europejskich. Staroangielski „splendor” łączył w sobie słowa „splendid” i „door”, często występował w średniowiecznych legendach na oznaczenie magicznych wrót wiodących ku krainie bogactwa i szczęśliwości. Przez takie wrota chcemy przeprowadzić widzów, odsłaniając na co dzień zamknięte w muzealnych oraz zakrystyjnych szafach i schowkach przedmioty. Obiekty te były wytwarzane przez wieki do naszych kościołów i kaplic. Świadczą o wielkiej potrzebie podjęcia przez mieszkańców Podlasia trudu i znacznego kosztu dla zdobycia odpowiednich, godnych, wspaniałych artefaktów mających wzbogacać liturgię. By zgromadzeni mogli łatwiej uzmysławiać sobie wagę owych uroczystych ceremonii dbano o najwyższy poziom przemów, muzyki, ponadprzeciętną jasność świec, uwodzący zapach kadzideł, bogactwo strojów i blask paramentów. Nasi przodkowie mogli sycić wszystkie zmysły wystawnością uroczystości, mającej przenosić ich z zazwyczaj dość szarej rzeczywistości ku zapowiadanym „wyżynom Nieba”. Stąd sięganie po wyroby ze złota, srebra, szlachetnych kamieni oraz jedwabiu jako surowców do tworzenia rzeczy drogich, rzadkich, specjalnego przeznaczenia.

PODLASIE – to obszar o zmieniających się w ciągu wieków granicach państwowych, administracyjnych, politycznych, geograficznych i etnicznych. Wyraźne ich sprecyzowanie nastręcza dość poważnych trudności. Można określić, że granica północna Podlasia biegnie rzeką Biebrzą, wschodnia – ciągnie się wzdłuż Bugu, południowa – rzeką Wieprz, zaś zachodnia granica opiera się o Wisłę i wschodnie Mazowsze. Ten teren obejmuje obszary dawnej diecezji łuckiej, podlaskiej, a obecnie siedleckiej. Z niego pochodzą zgromadzone bogate materiały do przygotowania Wystawy.

Chcielibyśmy, by nowe Wystawy były pomocą dla wszystkich, którzy chcą zaspokoić ciekawość, poszerzyć horyzonty oraz wiedzę na temat dawnych tkanin i wyrobów złotniczych, świadczących o wspaniałym bogactwie dokonań naszych przodków. Mamy nadzieję, że na razie będzie to Kultura w Sieci, ale w przyszłości uda się zorganizować stacjonarną,obszerną wystawę artefaktów zachowanych szczęśliwie do naszych czasów.

Kuratorzy: Piotr Jamski (IS PAN w Warszawie), Robert Mirończuk (UPH w Siedlcach)
Autorzy not katalogowych: Barbara Jamska, Dorota Pikula-Kuziak, Robert Mirończuk, Piotr Jamski
Tłumaczenia: Anatol Szewel
Projekt strony/fotografie: Piotr Jamski
Wykonawca strony: Paweł Sudewicz firma „Grafik studio”
Filmy / Redaktor prowadząca: Anna Rękawek